Dokumendid

Haljala valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Rahvaraamatukogu seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/13315366


Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018001


Haljala Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018002


Haljala Vallaraamatukogu andmekaitsetingimused