AJALUGU

Vihula valla raamatukogu asutamiseks esitas Vihula vald taotluse 1913. aastal. (Rahvaleht 1913, 19. dets, lk 3) Vihula raamatukogu asus Vihula vallamajas, Paasi külas. Raamatukoguhoidja oli ühtlasi vallasekretäti abi. Kaua aega oli selles ametis Hilda Rosenbaum (Rootalu). Vihula Haridus Seltsi raamatukogu asutati 1917. aastal. Haridus Selts muretses kogusse ka lastepärast kirjandust ja neid laenutati õpilastele. Aegajalt korraldati ühes klassis lugemislaud. Raamatud olid laotud kooli laudadele, kus õpilased võisid neid tundidest vabal ajal lugeda. Raamatukogu asus algselt õpetajate Kulbergite korteris, kus ka raamatuid laenutati. Nii said õpilased raamatuid laenutada ka suvel. Kuna koolis raamatukogu ei olnud, oli see suureks abiks koolitöö korraldamisel. Raamatukogust said õpetajad neile õppetööks vajalikku kirjandust.

1924. aastal tuli Annikvere kooli juhatajaks Johannes Hammer, kes pandi ka raamatukogu juhatajaks. Raamatukogu asus kooli kantseleis. J. Hammeri andmeil oli siis kogus 2500 raamatut. Algul olid raamatud grupeeritud suuruse järgi, kuid 1926-1932 oli raamatukogu hooldajaks Pear Roosenbaum (Rootalu) ning sellel ajal seati sisse raamatute kümnendsüsteem, kus raamatud olid grupeeritud autorite ja ainete järgi. 1927-1928 muudeti raamatukogu avalikuks raamatukoguks. Raamatukogu eest hoolitsemine jäi peale 1930. aastat tagasihoidlikumaks, kuna kilomeeter eemal tegutses ka vallaraamatukogu. Valla tegelased olid vaenuliku hoiaku võtnud Haridus Seltsi vastu. Võistluse tõttu asusid nad I maailmasõja ajal varjusurma jäänud vallaraamatukogu täiendama ja korda seadma. Kuna neil olid valla rahad käsutada ja ainelised võimalused paremad kui Haridus Seltsil, siis kujunes vallaraamatukogust avalikkudele raamatukogudele esitatud nõuetele vastav raamatukogu, mida pidevalt uute teostega täiendati. Hiljem kui vahekord muutus jäi vallaraamatukogu täielikumaks ja loetavamaks.

1940. aastal toodi vallaraamatukogu kooli üle, liideti ja riigistati.

1945. aastal oli päevakorras raamatukogude töölerakendamine. Vihula vallas oli kolm raamatukogu Eisma, Kavastu ja Vihula raamatukogu. Vihula raamatukogu on kolinud mitmeid kordi, raamatukogu asus ka Karula külas. Kuni 1957. aastani vahetusid tihti raamatukogutöötajad: 1957. aastast Vaike Petermann (Lillakas); 1962. aastast töötas raamatukogus Laine Vilu.

1970. aastal koliti Vihula raamatukogu Vihula Algkooli ruumidesse. 1973. aastal likvideeriti Annikvere raamatukogu, mis asus Annikvere mõisas. Annikvere raamatukogu raamatud anti üle Vihula raamatukogule. Laenutuspunktid asusid Sagadis, Annikvere mõisas ja Annikvere koolis.

1974. aastal likvideeriti Vihula Algkool. Lastega tegelemine toimus laenutuspunktis septembrist maini. Koostöös Annikvere kooli ja Vihula rahvamajaga korraldati palju ühiseid üritusi.

1980. aastal lahkub raamatukoguhoidja Laine Vilu ja tööle asub Elna Tingas. 1991. aastal renoveeriti Vihula Lasteaed-Algkool. Kuna Vihula raamatukogu asus kooli ruumides, koliti raamatukogu rahvamaja väikesesse saali, kus asub tänaseni.

1992. aastal Vihula raamatukogu viiakse üle valla allasutuseks. 1993. aastal lahkub Elna Tingas ja tööle asub Anne Metsaar. 1995. aastal korraldab Vihula Vallavalitsus konkursi raamatukogu juhataja leidmiseks ning kanditaatide seast valitakse raamatukogu juhatajaks Tiina Tälli.

1997. aastal Annikvere kool suletakse, laenutuspuntkides ei osutata laenutusteenust. Vihula raamatukogu asub Vihula Lasteaed-Algkooliga ühes majas, sellest ka palju ühiseid ettevõtmisi ja üritusi koolilaste kui ka lasteaialastega.

2014. aastal suleti Vihula Lasteaed-Algkool, kuid tegutsema jääb Võsu Kooli lasteaiarühm. Jätkuvalt korraldab raamatukogu lasteaialastele õppetunde.

2018. aastal toimub Vihula ja Haljala valla ühinemine. 1.08.2018 toimub raamatukogude reorganiseerimine, mille tulemusel muutub Vihula raamatukogu Haljala Vallaraamatukogu haruraamatukoguks.

 

More forecasts: Wetter nächsten 21 tage